Tisztelt Elnökség, Vezetőség! Tisztelt Tagtársak!

Mint a Magyar Parodontológiai Társaság elnöke, az éves Közgyűlést 2021. november 12-re összehívom, és ez úton tisztelettel meghívom önöket, hogy vegyenek részt a Közgyűlésen. Amennyiben a járványügyi szabályozások megengedik a személyes részvételt: a közgyűlés időpontja:

2021. november 12. 13:00 óra,

a közgyűlés helyszíne: Budapest, Szentkirályi utca 47. (székhely), földszinti Árkövy előadóterem.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést 2021. november 12. 14:00 órára hívom össze, helyszíne: Budapest, Szentkirályi utca 47. (székhely), földszinti Árkövy előadóterem.

Ebben az esetben a megismételt közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes. Amennyiben a személyes részvételű közgyűlés nem lenne megengedett, akkor online platformon –valószínűleg Zoomon– tartjuk meg azonos időpontokban a Közgyűlést és a megismételt Közgyűlést, amiről minden tagtársat tájékoztatni fogunk külön e-mailben és a honlapon.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Elnöki beszámoló a Társaság működéséről

2. A számvizsgáló bizottság elnökének beszámolója a Társaság gazdálkodásáról

3. Adatvédelmi felelős beszámolója

4. ParoImplant – a Társaság éves szakmai konferenciájának kérdései, jövője

5. Egyéb

Minden társasági tag szavazhat (függetlenül a választott tagsági típustól/tagsági díjtól), amennyiben a 2021. évre érvényes tagsága van, azaz az éves tagsági díjat megfizette. A tagsági díj befizetési határideje 2021. október 31.

Kérem, hogy 2021. november 4-ig postai vagy elektronikus postai úton (e-mail) jelentsék be, amennyiben további napirendi pontot kívánnak a közgyűlés elé terjeszteni.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Windisch Péter

elnök