A Magyar Parodontológiai Társaság (MPT) története az 1970-es évekig nyúlik vissza.

1973-74-ben Dr. Sallay Kornélia vezetésével alakult meg a Magyar Fogorvosok Egyesületén belül a Parodontológiai Szekció, mely fennállásának mintegy 15 éve alatt fontos tudományos továbbképző és szakmapolitikai tevékenységet fejtett ki. Ennek fontos eleme volt az a hét nagyszabású, a kor lehetőségeihez képest nagyszámú külföldi előadót is felvonultató kongresszus és számos továbbképző előadás, melyek megszervezésében Dr. Sallay Kornélia mellett Dr. Makra Csaba gödöllői és Dr. Csordás József szolnoki főorvosok is nagy szerepet vállaltak.

A 80-as évek végén és a 90-es években Sallay Kornélia után Dr. Keszthelyi Gusztáv vette át a Szekció vezetését. 1991-ben alakult meg az európai parodontológiai szervezeteket tömörítő ernyőszervezet, az Európai Parodontológiai Szövetség (European Federation of Periodontology – EFP), melyhez a magyar Szekció is bejelentette csatlakozási igényét. A csatlakozás feltétele volt azonban, hogy önálló jogi személyiséggel bíró szervezetté alakuljon a Szekció. Ez adta meg a végső lökést ahhoz, hogy több más MFE szekcióhoz hasonlóan a parodontológusok is önálló társaságot hozzanak létre.

A bíróság hivatalosan 1995. december 5-én jegyezte be a Magyar Parodontológiai Társaságot, melynek elnöke Dr. Keszthelyi Gusztáv debreceni professzor, alelnöke Dr. Gorzó István szegedi docens és titkára Dr. Gera István budapesti docens lett. A hagyományokat követve az önálló Magyar Parodontológiai Társaság elsõ kongresszusának megrendezésére Szolnokon került sor 1996 májusában.

1996. decemberében az MPT az European Federation of Periodontology társult tagjává vált, a teljes jogú tagságot pedig 2010-ben nyerte el. Fennállásának több, mint húsz éve alatt a Társaság számos önálló és interdiszciplináris kongresszust és képzést szervezett, legnagyobb szakmapolitikai sikere pedig az önálló parodontológia szakvizsga követelményrendszerének elfogadtatása és akkreditációja, melyre 2000-ben került sor. A Magyar Parodontológiai Társaság aktív részese az EFP tudományos és szakmai életének, így többek között az EFP legrangosabb, három évente megrendezésre kerülő kongresszusán a Europerion minden alkalommal egyre nagyobb létszámú magyar delegáció vesz részt, a MPT által szervezett rendszeres hazai kongresszusokon pedig egyre nagyobb számú rangos külföldi előadó szerepel.