Basic Periodontal Examination (BPE)

 

 

A fogágy szöveteinek alapos vizsgálata a páciensek kezelésének elengedhetetlen része. A BPE egy egyszerű és gyorsan kivitelezhető vizsgálati módszer, aminek célja, hogy meghatározza az elvégzendő diagnosztikus lépéseket, és alapvető irányvonalakat mutasson a kezelési tervben. Megjegyzendő, hogy a BPE nem nyújt komplett klinikai diagnózist.

 

Hogyan rögzítjük a BPE-t?

 

 1. A fogazatot 6 szextánsra osztjuk, az alábbiak szerint:

                         1. jobb felső (17-14), felső front (13-23), bal felső (24-27)

                         2. jobb alsó (47-44), alsó front (43-33), bal alsó (34-37)

 1. Minden szextánsban, minden fogat vizsgálunk (kivéve a bölcsességfogakat)

 2. Ahhoz, hogy egy szextánst regisztráljunk, annak legalább 2 fogat kell tartalmaznia. (Ha csak 1 fog van az adot szektánsban, annak BPE-értékét a szomszédos szextánshoz számítjuk).

 3. WHO (World Health Organisation) szondát használunk. Ez 0,5 mm átmérőjű gömbfejben végződik, és található rajta egy fekete sáv 3,5 és 5,5 mm között. Enyhe nyomással (20-25g) vezessük a szondát a sulcusba/tasakba.

 4. „Sétáló szondázással” haladunk végig a fogak mellett mindegyik szextánsban, majd a legmagasabb értéket rögzítjük. Ha egy szextánsban 4-es érték előfordul, továbbléphetünk a következőre, mivel ilyen esetben ajánlott teljes parodontális státuszt rögzíteni. Ez segít a fogágy állapotának pontosabb megítélésében, és így biztosak lehetünk benne, hogy a furkációk vizsgálata sem marad ki. Ha 4-es érték nem fordult elő, akkor sétálva haladjunk végig a szextánson, hogy biztosan a legnagyobb értéket rögzítsük.

0

Szondázási mélység <3,5 mm, nincs fogkő, sem túlérő tömés-/koronaszél, szondázásra nincs vérzés

1

Szondázási mélység <3,5 mm, nincs fogkő, sem túlérő tömés-/koronaszél, szondázásra van vérzés

2

Szondázási mélység <3,5 mm, van fogkő, vagy túlérő tömés-/koronaszél

3

SA-szondázási mélység 3,5-5,5 mm (a szonda fekete sávja csak részben látszik)

4

Szondázási mélység >5,5 mm ( a szonda fekete sávja teljesen a tasakba süllyed)

*

FA furkáció is érintett

 

Pontozási szabályok

 

A szám és a * is rögzítendő, ha a furcatiofurkáció is érintett, például egy szextáns pontszáma lehet 3*, ha a szondázási mélység 3,5-5,5 mm ÉS a furkáció is érintett legalább egy fog mellett.

 

Egy példa-BPE regisztrátum így fest:

 

4

3

3*

-

2

4*

 

 Mikor rögzítsük a BPE-t?

 

 • Minden új páciensnél

 • A 0,1,2 értéket mutató esetekben legalább évente rögzítsük újra a BPE-t

 • A 3,4 értékek esetében részletesebb parodontális státuszfelvétel szükséges:

  • 3-as értéknél: rögzítsünk szondázási mélységet (foganként 6 felszínen) a 3-as értéket adó szextáns(ok)ban

  • 4-es értéknél: rögzítsünk teljes parodontális státuszt (foganként itt is 6 felszínen mérve a szondázási mélységet) a teljes fogazatra kiterjedően, bármelyik szextánsban is találtuk a 4-es értéket.

 • A BPE nem alkalmas a parodontális terápia eredményének értékelésére, mert nem nyújt információt arról, hogy kezelés után hogyan változtak az egyes területek egy adott szextánson belül. Hogy a terápiára adott választ értékelni tudjuk, a kezelés előtt és után is rögzítenünk kell többek között a szondázási mélységet és a fogínyvérzést (foganként 6 felszínen).

 • Azoknál a pácienseknél, akik 3-as vagy 4-es kiindulási értékek regisztrálása után parodontális terápián estek át, és a kezelés fenntartó fázisába léptek, legalább évente teljes parodontális státusz rögzítése indokolt.

 

0

Parodontális kezelésre nincs szükség, eddigi tisztítási technika megerősítése.

1

Szájhigiénés instruálás és motiválás szükséges (=OHI=Oral hygiene instruction)

2

OHI, plakkretentív faktorok eltávolítása szükséges

3

OHI, plakkretentív faktorok eltávolítása és gyökérfelszín simítás tisztítás szükséges

4

Az előbbiek mellett egy komplex kezelési terv és szakrendelésre utalás megfontolandó

*

Az előbbiek mellett egy komplex kezelési terv és szakrendelésre utalás megfontolandó

 

Segítség a BPE-pontszámok gyakorlati értelmezéséhez

 

A BPE-pontszámok értelmezése több tényezőtől függ, amik páciensenként eltérőek. A kezelőorvos tapasztalatát, tudását és személyes megítélését is fel kell használja, amikor a kezelési terv felállítását, vagy a páciens parodontológiai szakrendelésre utalását végzi a BPE-pontszámok alapján. Az általánosan használt irányvonalak az alábbi táblázatban találhatóak.

 

 

 

A 3-as és 4-es értékeket adó szextánsokról párhuzamos röntgenfelvételek készítése szükséges, a csontnívók elhelyezkedésének pontosabb megítéléséhez.

 

Készítette: Brit Parodontológiai Társaság, 2011.

 

Fordította: Dr. Fenyő Attila, 2016.