Tisztelt Elnökség, Vezetőség! Tisztelt Tagtársak!


Mint a Magyar Parodontológiai Társaság elnöke, az éves Közgyűlést 2019. november 22-re hirdetem meg, és ez úton tisztelettel meghívom önöket, hogy vegyenek részt a közgyűlésen.
A közgyűlés időpontja: 2019. november 22. 12:15 óra
A közgyűlés helye: Budapest, Szentkirályi utca 47. (székhely), földszinti Árkövy előadóterem
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést 2019 november 22. 15:00 órára hívom össze, melynek helyszíne: Budapest, Szentkirályi utca 47. (székhely), Oktatási Centrum, Aula


A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Elnöki beszámoló a Társaság működéséről
2. Titkári beszámoló a Társaság gazdálkodásáról
3. A számvizsgáló bizottság elnökének beszámolója
4. Adatvédelmi felelős beszámolója
6. Szavazás a Számvizsgáló bizottság új tagjáról
7. Szavazás a tagdíjemelésről
7. Egyéb


Minden közreműködő és aktív tagunk jelölhető és minden közreműködő és aktív tag szavazhat, amennyiben a 2019. évre érvényes tagsága van, azaz az éves tagsági díjat megfizette.
A mai nappal, 2019. november 11-ével megnyitom a betöltendő tisztségre vonatkozó jelölést. A jelöltállítás utolsó napja 2019. november 20. 12.00 óra. A Bizottsági tagságra jelölni lehet postai úton, illetve elektronikus levélben (emailben), melynek a jelölő tag által bejelentett e-mail vagy postacíméről címéről kell érkeznie aláírással, a Magyar Parodontológiai Társaság jelen e-mailcímére vagy következő postacímére: 1088 Budapest Szentkirályi utca 47. A 3 fős Számvizsgáló Bizottságba várunk 1 fő jelölést inaktív tagtársunk helyett, akinek eddigi munkáját köszönjük.
Kérem továbbá, hogy 2019. november 16 ig ugyanilyen (postai vagy elektronikus postai úton) jelentsék be, amennyiben további napirendi pontot kívánnak a közgyűlés elé terjeszteni.
Közgyűlési meghívónk a napirendi pontokkal és az esetleges újabb napirendi pontokkal a Magyar Parodontológiai Társaság parotarsasag.hu című Honlapján is elérhető.
Kérem a tisztelt Tagságot, hogy a Közgyűlési meghívó kézhezvételét válasz e-mailben vagy postai úton igazolják
vissza.
Budapest, 2019. november 11.


Tisztelettel:

Prof. Windisch Péter

Elnök